ES Parama

ES Parama

UAB „CENTAS PLIUS“ E. KOMERCIJOS MODELIO DIEGIMAS

 priemonė Nr. 13.1.1-LVPA-K-860 „E. KOMERCIJOS MODELIS COVID-19″

Projekto tikslas – klientų savitarnos sistemos verslo sandoriams valdyti elektroniniu būdu diegimas, siekiant padidinti įmonės pajamų augimą.

Prisitaikydama prie rinkos pokyčių ir klientų savitarnos portalo poreikio, Bendrovė projekto metu įdiegs klientų savitarnos užsakymų įrankį – klientų savitarnos portalą, kuris supaprastins užsakymo eigą ir pagreitins vykdomus klientų užsakymus.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo, kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė

Projekto pavadinimas: UAB „Centas plius“ e. komercijos modelio diegimas

Projekto vykdytojas: UAB „Centas plius“

Bendra projekto vertė: 49 250,00 Eur

Iš ES fondų lėšų įgyvendinimui skiriama: 36 937,50 Eur

Projekto vykdymo pradžia: 2022-02-23

Projekto vykdymo pabaiga: 2022-11-28